Habilitacije

PRAVNE PODLAGE UNIVERZE V LJUBLJANI

Na tej povezavi so dostopna:


PRILOGE PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI K MERILOM

Priloge PF UL k Merilom so dostopne na tej povezavi. 


HABILITACIJSKA PODROČJA PRAVNE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI

 • Civilno in gospodarsko pravo
 • Delovno pravo in pravo socialne varnosti
 • Kazensko pravo
 • Mednarodno pravo
 • Pravna zgodovina in rimsko pravo
 • Sociologija prava
 • Teorija in filozofija prava in države
 • Upravno pravo in pravo javne uprave
 • Ustavno pravo
 • Kriminologija
 • Ekonomska analiza prava
 • Evropsko pravo

AVTOMATSKI TOČKOVNIK, NAVODILA ZA DELO S SICRIS SISTEMOM, PREDSTAVITEV KANDIDATA PO PREDLOGI ZA POSAMEZNO PODROČJE HABILITACIJE

Če habilitacijski postopek poteka po novih Merilih, je za vse vloge obvezna uporaba avtomatskega točkovnika.

Avtomatski točkovnik omogoča premik člankov iz ene v drugo skupino. Za kandidate na Pravni fakulteti je pomemben zlasti premik člankov iz IV. v III. skupino. Premike je treba opraviti ročno po navodilih za delo s sistemom SICRIS

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani pripravlja predlogo za predstavitev kandidata za posamezno področje habilitacije. Do njene objave se uporablja splošna predloga Univerze v Ljubljani (priponka), ki jo kandidat ustrezno prilagodi glede na habilitacijsko področje in glede na naziv, za katerega kandidira.
 

MEDNARODNE BIBLIOGRAFSKE BAZE PODATKOV, REVIJE IN ZALOŽBE

REVIJE

Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLIO-A), so dostopne na tej povezavi.

Revije iz I. in II. skupine so tiste, ki so dostopne v naslednjih bazah:

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED):


Social Sciences Citation Index (SSCI):

 
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI):

Od navedenih baz je največ revij, relevantnih za področje prava, indeksiranih v bazi SSCI.

Revije iz III. skupine

Skladno s Spremembami Meril UL PF, sprejetimi na 10. seji Senata UL dne 25. septembra 2018, so za kandidate na Pravni fakulteti pomembne tudi naslednje baze:

Index to Foreign Legal Periodicals

 IBZ Online


Worldwide Political Science Abstracts


ZALOŽBE

Za kandidate s Pravne fakultete se upoštevajo monografije, izdane pri mednarodnih založbah, ki so uvrščene na seznam založb, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLIO-C).

VIRI ZA KATEGORIZACIJO ZNANSTVENIH PUBLIKACIJ

 

HABILITACIJSKI ODBOR PRAVNE FAKULTETE:

doc. dr. Bruna Žuber, univ. dipl. prav. (predsednica odbora)
prof. dr. Katja Filipčič, univ. dipl. prav.
izr. prof. dr. Luka Tičar, univ. dipl.prav.
prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, univ. dipl. prav.

Na Pravni fakulteti deluje habilitacijski odbor, ki skladno s Pravili Pravne fakultete oblikuje smernice za pripravo vloge za izvolitev v naziv, daje predhodna svetovalna mnenja o vlogah za izvolitev v naziv, ki jih lahko kandidati predložijo, preden so vložene v postopek pred senatom PF, spremlja sklepe, stališča, mnenja in predloge, ki jih ob svojem delu sprejema habilitacijska komisija UL ter opravlja druge s habilitacijami povezane naloge.