Statut, pravila, poslovna poročila


Pravila in pravilniki Pravne fakultete
Akti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki pričnejo veljati 1. 10. 2023
Ti akti urejajo organizacijo in delovanje Pravne fakultete Univerze v Ljubljani ter v tem okviru tudi vse oblike študija, ki jih bo fakulteta izvajala od 1. 10. 2023 dalje. Ob nadaljevanju dosedanjih oblik študija se bo s 1. 10. 2023 pričel (za novo generacijo študentov v prvem letniku) izvajati tudi enoviti petletni študijski program Pravo.
Z uveljavitvijo novih aktov 1. 10. 2023 bodo prenehali veljati vsi akti, ki sedaj urejajo navedeno materijo.

Letna in poslovna poročila Pravne fakultete

Poročila o kakovosti

Programi dela
Strategija

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115