Branje učbenika prof. Metoda Dolenca ob 90-letnici uveljavitve Zakonika o sodnem kazenskem postopku - 5. srečanje


Peto srečanje v ciklu “Imeti svoj glas“, četrtkovih tematskih srečanj ob 100. obletnici PF, je potekalo v četrtek, 25. aprila 2019, ob 12.00 v Klubu pravnikov Pravne fakultete.
 
Prispevek je pripravil izr. prof. dr. Primož Gorkič. Naslovil ga je »Naj bi naša bežna izvajanja prinesla v to temo vsaj malo luči!« Branje učbenika prof. Metoda Dolenca ob 90-letnici uveljavitve Zakonika o sodnem kazenskem postopku. Učbenik profesorja Dolenca je bil izdan leta 1932, le nekaj let po uveljavitvi Zakonika o sodnem kazenskem postopku. Sklepati je mogoče, da sta pri njegovem snovanju na Dolenca vplivala profesorja Julius von Vargha in Hans Gross, ki sta v času Dolenčevega službovanja v Gradcu delovala na graški pravni fakulteti. Profesor Gorkič je poudaril, da je učbenik v svoji zasnovi brezčasen in še danes deluje zelo sodobno. V njem Dolenc že odpira vprašanja, s katerimi se je kazenska procesna teorija v našem prostoru podrobneje ukvarjala šele mnogo kasneje in glede katerih še danes v teoriji potekajo žgoče razprave. Med njimi je profesor Gorkič izpostavil razmerje med temeljnimi načeli kazenskega postopka, pomen načela enakosti orožij, izločitve nedovoljenih dokazov in priznanja krivde. Dolenčevo udejstvovanje na področju kazenskega procesnega prava je torej za današnji čas še vedno zelo dragoceno, čeprav je, zanimivo, sam svoje najpomembnejše prispevke k pravni znanosti pri nas videl na drugem polju svojega delovanja, to je na področju pravne zgodovine.