Dr. France Bučar: starosta slovenske politike, oče slovenske ustave in nestor upravnih znanosti – 7. srečanje

Sedmi dogodek cikla »Imeti svoj glas« v okviru tematskih srečanj ob 100. obletnici Pravne fakultete, je potekal v četrtek, 26. septembra 2019, ob 12. uri v Klubu Pravne fakultete.

V prispevku z naslovom dr. France Bučar: starosta slovenske politike, oče slovenske ustave in nestor upravnih znanosti je as. Katja Štemberger predstavila življenjsko in poklicno pot dr. Bučarja, ki velja za eno najvidnejših osebnosti slovenskega prostora. Takoj po diplomi je dr. Bučar nekaj časa služboval na različnih delovnih mestih in funkcijah v zakonodaji in upravi, nato je začel predavati na Pravni fakulteti v Ljubljani kot honorarni docent pri predmetu Javna uprava, kasneje pa je bil izvoljen v naziv izredni profesor. V tem času so nastala njegova najpomembnejša dela (npr. Uvod v javno upravo, Upravljanje), s katerimi je pomembno vplival na razvoj upravne znanosti na Slovenskem. Zaradi kritičnih stališč do takratnega družbenega sistema je bil iz fakultete odpuščen, prav tako pa mu je bilo za skoraj deset let onemogočeno objavljanje v Sloveniji. Kasneje je postal še politično dejaven. Kot predsednik prve Skupščine Republike Slovenije je sodeloval pri vseh aktih, ki so vodili do osamosvojitve države, jo tudi formalno razglasil in sodeloval pri oblikovanju nove slovenske ustave. Zato ga upravičeno štejemo za »starosto slovenske osamosvojitvene politike.
Galerija


Datoteke
acrobatFrance Bučar (1,586.21 KB)