Skozi oči udeleženca: Janko Polec, prvoborec za slovensko univerzo – 2. srečanje

Drugi dogodek cikla »Imeti svoj glas«, četrtkovih tematskih srečanj ob 100. obletnici PF, se je odvil v četrtek, 14. marca ob 12.00 v Klubu pravnikov Pravne fakultete.

Predstavitev z naslovom »Skozi oči udeleženca: Janko Polec, prvoborec za slovensko univerzo« je pripravila prof. dr. Katja Škrubej. V okviru svoje predstavitve je razprostrla poklicno pot Profesorja Polca (1880–1956), ki je bil eden naših prvih profesorjev z najbolj slikovito in interdisciplinarno poklicno potjo. Bil je namreč eden od »Hribarjevih« štipendistov v Berlin, kjer je sodeloval v seminarju prof. Franza E. von Liszta, znamenitega profesorja in reformatorja kazenskega prava. Ena njegovih prvih zaposlitev je sledila na Avstrijskem vrhovnem sodišču, kjer je postal član Evidenčne pisarne za poenotenje sodne prakse. Tik pred koncem I. svetovne vojne so ga kot visokega uradnika poklicali na novo Ministrstvo za socialne zadeve avstrijske polovice AO, enega prvih v Evropi. Profesor Janko Polec je v luči obeleževanja stoletnice ustanovitve Pravne fakultete izjemno pomemben predvsem kot avtor najobsežnejše raziskave o zgodovini bojev za Univerzo in Pravno fakulteto. Kasneje je na novoustanovljeni Pravni fakulteti postal prvi profesor za pravno zgodovino.                    .
             Prof. dr. Janko Polec 1880-1956
             vir: http://www.dlib.si
     
Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115