Pobudniki za Pravno fakulteto UL in prvi profesorji – 1. srečanje


Dr. Danilo Majaron, 1859 - 1931
vir: http://www.dlib.si
Ivan Hribar, 1851 - 1941
vir: Benedetič, Ana: Deželni dvorec v
Ljubljani: 1902-2002,
Univerza v Ljubljani, Ljubljana 2002.


Otvoritveni dogodek cikla »Imeti svoj glas«, četrtkovih tematskih srečanj ob 100. obletnici PF, se je odvil v četrtek, 7. marca ob 12.00 v Klubu pravnikov na Pravni fakulteti. . 

Na prvem srečanju je prof. dr. Katja Škrubej orisala ozadje in procese, ki so vodili do ustanovitve Pravne fakultete in Univerze v Ljubljani pred stotimi leti. Ob tem je opozorila na velike osebnosti, zlasti profesorje, ki so postavili temelje naši fakulteti. 

Z dogodkom je vsebinsko povezana serija člankov, ki jih je o 100. obletnici PF v Pravni praksi objavila prof. dr. Škrubej, naslovi prispevkov so na voljo v podzavihku »Temeljni viri«. V povezavi s temo tega srečanja si lahko  ogledate tudi posnetek simpozija ob 100. obletnici Narodne vlade in PF, ki je potekal novembra lani na PF in je na voljo na temu posvečeni podstrani, dostopni na tej povezavi.

Otvoritveno srečanje je hkrati začrtalo tudi okvir in smernice za nadaljnja srečanja v tem ciklu. Ob robu srečanja se je med prisotnimi razvila tudi izjemno zanimiva in konstruktivna debata, ki je privedla do spoznanj novih zgodovinskih okoliščin in obogatitvi zbirke zgodovinskega arhiva fakultete, kar je hkrati eden temeljnih namenov teh srečanj.

Prof. dr. Katja Škrubej, Pobudniki za PFUL in prvi profesorji (1. srečanje v Klubu PF)
vir: Seznam predavanj na univerzi kraljestva Srbov, Hrvatov in    Slovencev v Ljubljani za letni semester 1920, Univerza 1920

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115