Mednarodnopravna okoljska klinika

V študijskem letu 2023/2024 študente Pravne fakultete v Ljubljani vabimo, da se vključijo v Mednarodnopravno okoljsko kliniko.

Kaj je mednarodnopravna okoljska klinika?

Mednarodnopravna okoljska klinika je obštudijska dejavnost, namenjena študentom Pravne fakultete v Ljubljani, v okviru katere boste študentje poglabljali teoretično ter pridobivali praktično znanje s področja mednarodnopravnega varstva okolja. Nosilki klinike sta prof. dr. Vasilka Sancin in doc. dr. Maša Kovič Dine.

Namen mednarodnopravne okoljske klinike

V Sloveniji se soočamo s številnimi okoljskimi problemi, ki vključujejo tudi mednarodnopravno problematiko. Nevladne organizacije, ki se s temi problemi ukvarjajo, praviloma pristopajo k njihovemu reševanju aktivistično ali preko medijev. Za učinkovito varstvo okolja pa je treba ob tem uporabiti še zakonite pravne mehanizme, ki pa praviloma ostajajo neizkoriščeni. Obstoječe stanje je v veliki meri posledica premajhne usposobljenosti pravnikov za to področje. Reševanje okoljskih problemov in vprašanj je zahtevno, saj problemi niso lokalizirane narave, ampak vedno vplivajo na širšo okolico, področja in vse ravni pravnega urejanja. Prav tako pa velja obratno, saj so načela in pravila mednarodnega okoljskega prava ključna podlaga za evropsko okoljsko pravo in tudi nacionalno okoljsko pravo ter so v te pravne sisteme večinoma prenesena iz mednarodnega prava. Zato okoljskih problemov ni moč rešiti brez poglobljenega poznavanja in razumevanja mednarodnega okoljskega prava.

Namen klinike je poglobiti vaše znanje na področju mednarodnopravnega varstva okolja, kakor tudi povečati vaše sposobnosti za praktično delo z željo, da se morda navdušite tudi za nadaljnje delo na področju pravnega varstva okolja.

Kako bo mednarodnopravna okoljska klinika potekala?

1) Uvodna predavanja: Študentje se udeležijo uvodnega seminarja, kjer pridobijo osnovne informacije o delu v okviru klinike, ter vrste predavanj, kjer osvojijo teoretično znanje ter se seznanijo z izbranimi temami s področja mednarodnopravnega varstva okolja, potekom dela v praksi in z delom okoljskih nevladnih organizacij. Predavatelji so strokovnjaki z akademskega sveta in prakse. 

2) Delo na aktualni pravni problematiki s področja mednarodnopravnega varstva okolja (reševanje pravnega primera): Študentje v sodelovanju z mentoricami pripravijo potrebna gradiva o izbranem mednarodnopravnem okoljskem problemu in podajo predloge za pravne rešitve, kar zahteva tudi individualno delo študentov.

Letos bomo pri izvedbi klinike sodelovali s študenti Pravne klinike za okoljsko pravičnost Pravne fakultete Univerze v Miami-ju (UM), ZDA, pri skupnem projektu »Pravica do hrane«. V okviru klinike bomo analizirali človekovo pravico do hrane ter svoje ugotovitve povezali z ugotovitvami študentov UM v skupno raziskavo.

Redno na vsakih štirinajst dni se bomo srečevali na seminarjih v obsegu 2 šolskih ur, kjer bomo obravnavali naš konkretni primer in si izmenjali nova znanja in ugotovitve. Klinika bo potekala od oktobra do konca maja. Od sodelujočega študenta/ke se pričakuje sodelovanje v obsegu 160 šolskih ur, pri čemer okoli 100 ur študent/ka opravi kot samostojen prispevek k izbrani tematiki. 

Kaj študentje prava s sodelovanjem pridobijo?

  • nova teoretična znanja s področja mednarodnopravnega varstva okolja;
  • vpogled v dejanske aktivnosti s področja mednarodnopravnega varstva okolja;
  • stik z okoljskimi nevladnimi organizacijami;
  • zavest o večji družbeni in okoljski odgovornosti pravnikov;
  • potrdilo o sodelovanju v pravni kliniki.

  Kdo se lahko prijavi?

  • vpisani v 4. letnik I. stopnje,
  • vpisani v II. stopnjo in
  • absolventi.

Kako se prijavim?

Študentje se lahko prijavijo najkasneje do torka, 10. 10. 2023, in sicer po elektronski pošti na masa.kovic-dine@pf.uni-lj.si. Kandidati/ke naj prijavi, v kateri navedejo tudi kontaktne podatke, priložijo motivacijsko pismo s pojasnilom, zakaj bi želeli sodelovati v pravni kliniki za varstvo okolja. Med prijavljenimi kandidati/kami bomo izbrali največ 10 študentov/k.  

Informacije

Za vsa dodatna vprašanja pišite na masa.kovic-dine@pf.uni-lj.si.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115