Mednarodnopravna okoljska klinika

Povabilo k sodelovanju na pravno kliniko v študijskem letu 2022/23


Kaj je mednarodnopravna okoljska klinika?

Mednarodnopravna okoljska klinika je obštudijska dejavnost, namenjena študentom Pravne fakultete v Ljubljani, v okviru katere boste študentje poglabljali teoretično ter pridobivali praktično znanje s področja mednarodnopravnega varstva okolja. Klinika bo v letu 2020/2021 potekala v sodelovanju med Katedro za mednarodno pravo in Ludwig Boltzman Inštitutom za človekove pravice iz Dunaja . Nosilka klinike je izr. prof. dr. Vasilka Sancin.


Namen mednarodnopravne okoljske klinike

V Sloveniji se soočamo s številnimi okoljskimi problemi, ki vključujejo tudi mednarodnopravno problematiko. Nevladne organizacije, ki se s temi problemi ukvarjajo, praviloma pristopajo k njihovemu reševanju aktivistično ali preko medijev. Za učinkovito varstvo okolja pa je treba ob tem uporabiti še zakonite pravne mehanizme, ki pa praviloma ostajajo neizkoriščeni. Obstoječe stanje je v veliki meri posledica premajhne usposobljenosti pravnikov za to področje. Reševanje okoljskih problemov in vprašanj je zahtevno, saj problemi niso lokalizirane narave, ampak vedno vplivajo na širšo okolico, področja in vse ravni pravnega urejanja. Prav tako pa velja obratno, saj so načela in pravila mednarodnega okoljskega prava ključna podlaga za evropsko okoljsko pravo in tudi nacionalno okoljsko pravo ter so v te pravne sisteme večinoma prenesena iz mednarodnega prava. Zato okoljskih problemov ni moč rešiti brez poglobljenega poznavanja in razumevanja mednarodnega okoljskega prava.

Namen klinike je poglobiti vaše znanje na področju mednarodnopravnega varstva okolja, kakor tudi povečati vaše sposobnosti za praktično delo z željo, da se morda navdušite tudi za nadaljnje delo na področju pravnega varstva okolja.


Kako bo mednarodnopravna okoljska klinika potekala?

1) Uvodna predavanja: Študentje se udeležijo uvodnega seminarja, kjer pridobijo osnovne informacije o delu v okviru klinike, ter vrste predavanj, kjer osvojijo teoretično znanje ter se seznanijo z izbranimi temami s področja mednarodnopravnega varstva okolja, potekom dela v praksi in z delom okoljskih nevladnih organizacij. Predavatelji so strokovnjaki z akademskega sveta in prakse. 

2) Delo na aktualni pravni problematiki s področja mednarodnopravnega varstva okolja (reševanje pravnega primera): Študentje v sodelovanju z mentoricami pripravijo potrebna gradiva o izbranem mednarodnopravnem okoljskem problemu in podajo predloge za pravne rešitve, kar zahteva tudi individualno delo študentov.


Letos bomo v kliniki obravnavali vprašanje pravnega urejanja plastične embalaže v mediteranskem morju .

 Redno na vsakih štirinajst dni se bomo srečevali na seminarjih v obsegu 2 šolskih ur, kjer bomo obravnavali naš konkretni primer in si izmenjali nova znanja in ugotovitve. Klinika bo potekala od oktobra do konca maja. Od sodelujočega študenta/ke se pričakuje sodelovanje v obsegu 160 šolskih ur, pri čemer okoli 100 ur študent/ka opravi kot samostojen prispevek k izbrani tematiki. 

Kaj študentje prava s sodelovanjem pridobijo?

-      nova teoretična znanja s področja mednarodnopravnega varstva okolja;

-      vpogled v dejanske aktivnosti s področja mednarodnopravnega varstva okolja;

-      stik z okoljskimi nevladnimi organizacijami;

-      zavest o večji družbeni in okoljski odgovornosti pravnikov;

-      potrdilo o sodelovanju v pravni kliniki.

 
Kdo se lahko prijavi?

  • vpisani v 4. letnik I. stopnje,
  • vpisani v II. stopnjo in
  • absolventi.


Kako se prijavim?

Študentje se lahko prijavijo najkasneje do vključno torka, 6. 10. 2020, in sicer po elektronski pošti na naslov: opk@pf.uni-lj.si. Kandidati/ke naj prijavi, v kateri navedejo tudi kontaktne podatke, priložijo kratek življenjepis in motivacijsko pismo s pojasnilom, zakaj bi želeli sodelovati v pravni kliniki za varstvo okolja. S kandidati/kami bo opravljen osebni razgovor v četrtek 8. 10. 2020 (ura in lokacija bosta naknadno sporočeni). Med prijavljenimi kandidati/kami bomo izbrali največ 10 študentov/k.  

Informacije

Za vsa dodatna vprašanja pišite na opk@pf.uni-lj.si

Rezultati dela klinike v študijskem letu 2015/2016 – Obravnavana tema: Pravno varstvo velikih zveri

Rezultati dela klinike v študijskem letu 2014/2015 – Obravnavani temi:  Pravno varstvo volkov v Sloveniji in Pravica do čiste pitne vode

Rezultati dela klinike v študijskem letu 2013/2014 – Obravnavana tema: Onesnaženost zraka s PM10

Rezultati dela klinike v študijskem letu 2012/2013 – Obravnavana tema: Pravno varstvo volkov v Sloveniji

 
 

 

 

 


 

 

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115