Delovno-pravna klinika

Vabilo k sodelovanju s predstavitvijo pravne klinike v študijskem letu 2023/24

Prijavnica 2023/24


Delovno-pravna klinika je obštudijska dejavnost, ki študentom omogoča pridobivanje poglobljenega znanja s področja aktualnih tematik delovnega prava in uporabe ter razvoja delovnega prava v praksi. Z delovanjem je pričela v študijskem letu 2016/2017 pod vodstvom doc. dr. Luka Tičarja, predstojnika Katedre za delovno in socialno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Njen namen je vzpodbuditi zanimanje bodočih pravnikov za področje delovnega prava.

Delovno-pravna klinika sestoji iz dveh delov:

  • V prvem delu udeleženci klinike skozi predavanja različnih strokovnjakov nadgradijo poznavanje delovnega prava. Predavanja bodo osredotočena na aktualne tematike delovnega prava v praksi.
  • V drugem delu bo udeležencem omogočeno sodelovanje z mentorskimi organizacijami, kjer bodo pridobili delovno-pravne izkušnje v praksi.

Udeleženci delovno-pravne klinike se v prvem delu pod mentorstvom doc. dr. Luka Tičarja in ob pomoči študentskega koordinatorja srečujejo enkrat tedensko od sredine oktobra do začetka januarja. Srečanja so organizirana v obliki predavanj, okroglih miz in tematskih delavnic.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na delovnopravna.klinika@gmail.com ali na luka.ticar@pf.uni-lj.si.

Datoteke
acrobatVabilo 2023/24 DPK (4,490.12 KB)