Socialnopravna klinika

Socialnopravna klinika

IZVEDBA KLINIKE V LETU 2023/24

Prijavijo se lahko študentke in študenti Univerze v Ljubljani, ki so vpisani vsaj v 3. letnik prvostopenjskega študija in so že opravili izpit iz prava socialne varnosti. Prijava naj vsebuje podatek o letniku, ki ga obiskujete, življenjepis ter kratko motivacijsko pismo, v katerem pojasnite, zakaj vas zanima pravo socialne varnosti.


Prijave sprejemamo do vključno 6. oktobra 2023 na
katarina.kogej@pf.uni-lj.si.

Za vsa dodatna vprašanja pišite na:
katarina.kogej@pf.uni-lj.si.

O kliniki

Socialnopravna klinika je obštudijska dejavnost, ki študentom in študentkam omogoča pridobivanje poglobljenega znanja s področja aktualnih vprašanj prava socialne varnosti. Udeleženke in udeleženci imajo priložnost, da se v okviru klinike udeležijo obravnav v socialnih sporih, sodelujejo v razpravah z vrhunskimi strokovnjaki s področja prava socialne varnosti in se pobližje seznanijo z aktivnostmi institucij, ki v Sloveniji delujejo na področju socialne varnosti (npr. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za Zaposlovanje, centri za socialno delo).

Študentke in študenti so npr. v študijskem letu 2019/2020 sodelovali na Konferenci pokojninskega in invalidskega zavarovanja na Bledu, posvetu Društva za delovno pravo in socialno varnost, se udeležili obravnav v socialnih sporih na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, obiskali CSD – Enota Ljubljana Šiška in ZZZS - Območno enoto Ljubljana.

V okviru Socialnopravne klinike si prizadevamo spodbuditi razpravo o aktualnih temah s področja prava socialne varnosti, tudi med mladimi. V ta namen so bila v okviru klinike organizirana različna predavanja, npr. predavanje dr. Marka Ilešiča, sodnika na Sodišču EU, o čezmejnem zdravstvenem varstvu 
in razprava »Mladi o pokojninah,« ki jo je vodil Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Socialnopravna klinika je del izbirnega predmeta Pravne veščine v praksi – pravna klinika I in je ovrednotena s 4 ECTS točkami. Uspešno zaključeno pravno kliniko je tako mogoče uveljavljati kot opravljeni predmet Pravne veščine v praksi na I. ali II. stopnji ali kot prilogo k diplomi.

Potek klinike

Aktivnosti klinike potekajo celotno študijsko leto (v večjem delu od novembra do aprila) in zajemajo teoretični ter praktični del. V okviru teoretičnega dela se študenti in študentke udeležujejo predavanj, seminarjev in konferenc s področja prava socialne varnosti, praviloma enkrat na dva tedna. V okviru praktičnega dela pa udeleženke in udeleženci obiščejo različne institucije, ki delujejo na tem področju, se spoznajo z njihovim delom in (v dogovoru s posamezno organizacijo) sodelujejo pri njihovih aktivnostih.

Točen termin srečevanja in obiskov institucij dorečemo v dogovoru z udeleženkami in udeleženci v oktobru, po prijavnem roku.

Postopek prijave

Prijave k udeležbi v kliniki sprejemamo v začetku študijskega leta, predvidoma v prvem tednu oktobra. Prijavijo se lahko študentke in študenti Univerze v Ljubljani, ki so vpisani vsaj v 3. letnik prvostopenjskega študija in so opravili izpit iz prava socialne varnosti.

Prijave pošljite na katarina.kogej@pf.uni-lj.si. Prijava naj vsebuje življenjepis in kratko motivacijsko pismo s pojasnilom, zakaj bi želeli sodelovati (prav) pri Socialnopravni kliniki.

Organizacija

Koordinatorka klinike je as. Katarina Kogej, ki ji lahko pišete za dodatna vprašanja na katarina.kogej@pf.uni-lj.si.
Datoteke
acrobatVabilo 2023/24 SPK (324.72 KB)