Socialnopravna klinika

VABILO K PRIJAVI V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/22

Socialnopravna klinika je obštudijska dejavnost, ki študentom in študentkam omogoča pridobivanje poglobljenega znanja s področja aktualnih vprašanj prava socialne varnosti. Deluje pod mentorstvom prof. dr. Grega Strbana, prvič pa je bila izvedena v študijskem letu 2018/2019.

Aktivnosti klinike potekajo celotno študijsko leto, v večjem delu od novembra do aprila. Udeleženke in udeleženci imajo priložnost, da se v njenem okviru udeležijo obravnav v socialnih sporih, sodelujejo v razpravah z vrhunskimi strokovnjaki s področja prava socialne varnosti in se pobližje seznanijo z aktivnostmi institucij, ki v Sloveniji delujejo na področju socialne varnosti (npr. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za Zaposlovanje, centri za socialno delo).

Sodelujoči študentke in študenti so v študijskem letu 2019/2020 sodelovali na Konferenci pokojninskega in invalidskega zavarovanja na Bledu, posvetu Društva za delovno pravo in socialno varnost, se udeležile obravnav v socialnih sporih na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, obiskale CSD – Enota Ljubljana Šiška in ZZZS - Območno enoto Ljubljana.

Cilj Socialnopravne klinike je tudi spodbuditi razpravo o aktualnih temah s področja prava socialne varnosti, tudi med mladimi. V ta namen sta bila v okviru klinike organizirana predavanje dr. Marka Ilešiča, sodnika na Sodišču EU, o čezmejnem zdravstvenem varstvu  in razprava »Mladi o pokojninah,« ki jo je vodil Tilen Božič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Postopek prijave

Prijave k udeležbi v kliniki sprejemamo v začetku študijskega leta, ko so objavljena podrobnejša navodila za sodelovanje. Prijavijo se lahko študentke in študenti Univerze v Ljubljani, ki so vpisani vsaj v 3. letnik prvostopenjskega študija in so opravili izpit iz prava socialne varnosti.

Za dodatna vprašanja lahko pišete na: grega.strban@pf.uni-lj.si, sara.bagari@pf.uni-lj.si ali luka.misic@pf.uni-lj.si.

Kontakt Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta

Poljanski nasip 2,
1000 Ljubljana
01 / 42 03 100 01 / 42 03 115